Generelt

EXAKT stiller den abonnement-baseret online tjeneste Positiverne.dk til rådighed. EXAKT har udviklet, ejer og driver Positiverne.dk. Disse vilkår og betingelser er gældende for aftaler mellem den enkelte Bruger og EXAKT vedrørende tjenesten.

Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med EXAKT vedrørende Positiverne.dk. For at få adgang til Positiverne.dk, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.


Ydelsens omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til Positiverne.dk ved bestilling.


Adgang til tjenesten

Brugeren skal, for at få adgang til Positiverne.dk registrere en brugerkonto.


Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre. Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto. Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette EXAKT samt ændre sit password.

 

Gebyrer og Betaling

I forbindelse med bestilling af tjenesten Positiverne.dk fremsendes en faktura til Brugeren der dækker ét års online adgang. Betaling for abonnementet sker forud. Efter periodens udløb fremsendes ny faktura på gentegning af ny 12 måneders periode.


Tilpasninger og ændringer

EXAKT forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest 30 dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen.


Opsigelse af abonnement

Opsigelse af adgangen til Positiverne.dk kan ske når som helst, og er med ophør til udgangen af den købte 12 måneders periode. For at opsige sin aftale skal Brugeren kontakte EXAKT via mail på adressen exakt@exakt.dk