Positiverne Logo Glemt din adgangskode?
Ikke medlem endnu? Bliv medlem her

Designzonerne

Du får alle seks designzoner uden tekst – elevark.

Styrk elevernes motivation og engagement i designprocessen ved at skabe læringszoner, hvor eleverne understøttes i at forstå de forskellige faser.

Dette ressourceredskab rammesætter og afgrænser arbejdsprocesserne i zoner, som iscenesætte og synliggøre, hvilke forventninger eleverne skal imødekomme.

De tydelige rammer og forventninger fastholder fokus og understøtter elevernes i at fordybe sig i processen.

Didaktiske overvejelser

Designzonerne er opbygget med baggrund i den iterative proces, hvor eleverne skal idegenerere, konstruere, afprøve og justere ud fra feedback.  Processen er dynamisk og eleverne vil bevæge sig frem og tilbage i de forskellige procesfaser. Derfor er det oplagt at synliggøre disse processer i særlige zoner med tydelige forventninger og ressourcer. Dette stilladseringsværktøj kan styrke elevernes udbytte og kvalificere den iterative proces.

Disse rammer omkring designprocessen kan  styrke samarbejde lærerne imellem og lette det praktiske arbejde omkring undervisningen. Læringszonerne synliggør forventningerne til de didaktiske rammer, hvor det pædagogiske personale kan opbygge et fællesprog om processen og målet – som i sidste ende kommer eleverne til gode.

Dette materiale er en del af emnet Teknologiforståelse og knytter sig særlig til temaet Designtænkning og -proces.

Designprocessen:

 • Alle seks designzoner med tekst – elevark .
 • Alle seks designzoner uden tekst – elevark.

Elevressourcer til designprocessen: 

 • Designernes mindset  – opgave
 • Designernes mindset  – ophæng
 • Mindset – opgaver
 • Open Source mindset – Ophæng
 • Devices  – tom til udfyldning
 • Gruppearbejde (kurve over processer)
 • Gruppelog – logbog til gruppen inkl. forventningsafklaring.
 • Individuel logbog
 • Ideudvikling – konvergent og divergente tankesæt
 • Mindmap 1 og 2
 • Interview – tjekliste og opgave
 • Konstruktionstyper  – opgave
 • Konstruktionstyper  – opgave til ophæng
 • Pitch
 • God feedback
 • Introspektion – selvevalueringsværktøj

Lærerressource:

 • Designzoner – lærerressource
 • Designzoner – forslag til didaktiske aktiviteter.

 

Scroll to Top

Hvis du har ledt forgæves efter materialer, så er du meget velkommen til at komme med foreslag her.

Årstider og planlægning

Hvilket tøj har man på om vinteren, hvilken årstid kommer efter sommer, og hvilken dag er det i dag? 

Det er vigtigt at snakke om årets gang, ugedage, måneder osv. med børnene. Det giver en bedre forståelse af konceptet ‘tid’. 

I denne kategori findes der visuelle værktøjer til læring om årstiderne, samt strukturtavler, der kan bruges dagligt til at snakke om, hvilken dag det er i dag.

Forslagskasse